2. IDENTIFICACIÓN DOS EMPRENDEDORES:
Estamos na páxina 4 do modelo.
Os seguintes datos corresponden ao Currículum Vítae de cada socio, que tamén vemos no módulo de F.O.L.


2.1. DATOS PERSOAIS:


EMPRENDEDOR (1)
Nome e apelidos:

Dirección: dirección postal completa

Localidade:

Provincia: incluímos o código postal

D. Nacemento:

Teléfono:

Situación laboral: Estudante/Parado/
Traballador en activo


E-Mail: se non tes abre un na sección Antes de empezar.
Non esquezas apuntar a contrasinal


¿Vai ser socio traballador? Sí , vas aportar
o teu traballo

% Participación: % da inversión total que vas poñer

2.2. DATOS PROFESIONAIS:
EMPRENDEDOR (1)
a) Estudos:

Título
Centro
Localidade/Prov.
Ano
Técnico en Electromecánica de Vehículos*

Instituto de Ensino Secundario Nº 1

Ordes (A Coruña)


* Supoñemos que xa remataches brillantemente o presente ciclo


b) Experiencia laboral: Observa os exemplos seguintes:

Empresa
Posto desempeñado
Desde mes-ano

Ata mes-ano
Concesionario Opel de Ordes
Axudante de mecánico
xuño 2007
agosto 2007

Bar “A Tapería”

Camareiro

marzo 2008

abril 2008