4. PLAN DE PRODUCIÓN


4.1. LOCALIZACIÓN DA EMPRESA
Consultar páxinas 17, 26 e 252 do libro

Localización concreta da empresa e motivo polo que se tomou esta decisión:

(boas vías de comunicación, equipamento da zona, posibilidade de ter empresas auxiliares nas proximidades, previsión de futuras ampliacións, custos baixos...)

(incluír no anexo 2 un plano que mostre a situación xeográfica da empresa). Mostra a localización da empresa con googlemaps ou coa guía QDQ.

Vantaxes que ten para a empresa a localización elixida:


Inconvenientes que ten para a empresa a localización elixida e medidas que se tomarán para minimizalos:
4.2. TIPO DE PRODUTO OFRECIDO
Consultar páxinas 121 e 253 do libro

-Identifica os distintos produtos ou servizos que da a túa empresa. (Para simplificar os cálculos supoñemos que a empresa soamente ofrece 3 produtos/servizos)PRODUCTO/SERVIZO 1
PRODUCTO/SERVIZO 2
PRODUCTO/SERVIZO 3
Exemplo: Cambio de aceite


DIFERENCIA COA COMPETENCIA
DIFERENCIA COA COMPETENCIA
DIFERENCIA COA COMPETENCIA
Ex: Non cobramos man de obra


CUSTO PRODUTO/SERVIZO 1
CUSTO PRODUTO/SERVIZO 2
CUSTO PRODUTO/SERVIZO 3
Déixao agora en branco
4.3. PROCESO PRODUTIVO/ PRESTACIÓN DO SERVIZO
Consultar páxina 254
4.3.A. DESEÑO E CARACTERÍSTICAS DO LOCAL

Incluír plano do local no anexo 3
Para crear e compartir planos interactivos
http://www.floorplanner.com/
Para deseñar planos
http://www.mydesignin.com/ (Ferramenta en flash que permítenos deseñar planos). Necesitarás este conversor de pulgadas/centímetros:
Experimentos RMN
Ferramenta en flash para deseñar planos, de IKEA:
Ikea floor planner
Outro
para deseñar planos: archifacile.fr
Para deseño de interiores: Furnish (inclúe manual).

Superficie
:
Superficie total:
Zona de produción:
Oficinas:
Servicios:
Almacén:
Carga e descarga:
Aparcadoiro:


ACTIVIDADE X: contesta no teu wiki:
-Coloca no teu plano as sinais de seguridade que serven para evitar accidentes.
-Debuxa os percorridos de emerxencia ata a saída.

- Coloca os extintores e outros aparatos contraincendios que necesitará o local.
Podes atopar señais nas seguintes páxinas: elergonomista, banco de imágenes del CNICE(Ruta: Colecciones / Señales / Seguridad y consumo).
Copia e pega o resultado no wiki.Réxime de Propiedade: Para calcular o custo podes mirar nas inmobiliarias da zona, anuncios de prensa... Portais inmobiliarios (fotocasa.com, elidealista.com) e parques empresariais e prezos por m2 (sepes.es)

Aluguer
Propiedade
Importe mensual:
Custo:


4.3.B.- MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DO LOCAL


Descrición e análise do custo dos equipos de inmovilizado:
Consulta aos teus profes no taller, catálogos.....Para ver máquinas e ferramentas relacionadas coa automoción visita o banco de imaxes do CNICE (Ruta: Formación Profesional/Mantenimiento de Vehículos)
Máis enlaces relacionados na sección sobre os PROVEDORES.


ACTIVIDADE X: contesta no teu wiki:
-Fai unha lista con toda a maquinaria, ferramentas, equipo informático, vehículos e mobiliario que vas necesitar. Inclúe a marca e modelo, o prezo e o nome do provedor de cada elemento.


MAQUINARIA

Características
Prezo
IVE
Total
Total Maquinaria


FERRAMENTAS

Características
Prezo
IVE
Total
Total Ferramentas


EQUIP INFORMÁT

Características
Prezo
IVE
Total
Total Equipos Informáticos


VEHÍCULOS

Características
Prezo
IVE
Total
Total Vehículos


MOBILIARIO

Características
Prezo
IVE
Total
Total Mobiliario


OUTROS EQUIPOS

Características
Prezo
IVE
Total
Total Outros Equipos

4.3.C.- OS PROVEDORES
Consultar páxinas 212-215


¿A Quén compro as materias primas, materias auxiliares, útiles, ferramentas e equipos que necesito para a empresa?
Consultan as Páxinas Amarelas, a guía QDQ, a guía ASK, ou os seguintes:

Mobiliario:
ssi-Schaefer.es
Ferramentas,utillaxe,calzado,maquinaria...
ServiAuto,
DirectIndustry


Material
Provedor
Tempo de
Entrega

Forma de Pago
Transporte
Custo TotalContado, 30/60//90/ 180 días…
Pagado/Debido

¿Qué criterios se usaron para seleccionar os provedores?
Calidade, prezo, servizo post-venda, tempo de entrega, forma e condicións de pagamento, formalidade……
Especificar cómo se fixo o estudo comparativo entre os provedores.