Módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora1º Electromecánica de Vehículos AutomóbilesI.E.S. Nº 1 de Ordes
Profesor: Raúl Fuentes(Dpto. de F.O.L.)


PLAN DE EMPRESA---1.- A Idea
---5.- Plan de Marketing
---2.- Os Emprendedores----------------------------------
---6.- Plan de Investimento e Financiamento----------
---3.- Recursos Humanos
---7.- Previsión Económico-Financeira
---4.- Plan de Produción
---8.- Forma Xurídica e Trámites


¿A primeira vez aquí? Preme na sección Antes de empezar