ANTES DE EMPEZAR:

1º) Algún dos membros do equipo debe ter unha conta de correo. Nesta conta será confirmado o alta no wiki. Se ninguén de vos a tedes, abre unha en calquera destes enlaces:

GMail
Yahoo
HotMail

2º) Abrir un wiki conxunto para todos os membros do equipo. Se non sabes o que é un wiki e queres ver un vídeo explicativo, preme aquí

E agora abrimos o wiki. Para iso, preme aquí. (Non esquezas apuntar o nome de usuario, a contrasinal e por suposto, o nome do espacio wiki). Se necesitas axuda podes consultar o titorial de Fco. Muñoz de la Peña, aquí.
Xa sabemos o que é un wiki, para qué serve e xa temos aberto un.
Pero, para qué imos usalo?
Vos ides usalo como caderno de clase, o voso caderno dixital.
Como veredes, ao longo das clases haberá dúas tarefas paralelas:

  1. Facer no teu wiki as actividades que se propoñen.
  2. Cubrir o modelo de plan de empresa a medida que facemos as actividades.

Este é un traballo en equipo, así que recordade que todo o equipo é responsable de facer todas as actividades e de cubrir todo o plan de empresa, así como de presentalo no prazo de tempo establecido para ser avaliado.

Vete á sección A idea

RÚBRICA PARA VALORAR A ACTITUDE
Esta escala trata de valorar a contribución individual ao equipo-clase, tendo en conta que a xestión adecuada das propias emocións na aula constitúe un indicador da aptitude do alumnado á hora de desenvolver calquera posto de traballo da especialidade do ciclo formativo

E
D
C
B
A
-Interrumpe/ molesta de xeito grave e/ou frecuente
-Négase a entregar o móvil ou a cumprir ordes


-Distrae aos demais


-Come/bebe na clase con frecuencia
-Ten ao menos 1 parte


-Con frecuencia non trae o material (ou non o usa nin o saca)
-Grave desconsideración cos compañeiros ou falta de respecto ao profesor
-Interrumpe/molesta de xeito leve e ocasional
-Se resiste a cumprir ordes ou instruccións
-Usa o móvil con frecuencia


-Distraese con frecuencia
-Adopta posturas inadecuadas con frecuencia (xirado cára atrás, durmido…)
-Come/bebe na clase ás veces
-Ten ata 2 avisos de parte


-As veces non trae o material (ou non o usa nin o saca)
Leve desconsideración con compañeiros ou falta de respecto ao profesor.
-Participa algunhas veces con aportacións interesantes
-Interrumpe/molesta de xeito leve e rara vez


-Usa o móvil algunha vez e/ou o ten na man ou na mesa
-Distraese ás veces
-Adopta posturas inadecuadas ás veces

-Come/bebe na clase alguna vez
-Ten ata 1 aviso de parte
-Algunha vez non trae o material (ou non o usa nin o saca)
-Participa con frecuencia con aportacións interesantes
-Axuda ás veces aos compañeiros
-Ás veces colabora activamente no cumprimento das normas
-Participa case sempre con aportacións interesantes
-Axuda moitas veces aos compañeiros
-Moitas veces colabora activamente no cumprimento das normas
ACTITUDE NEGATIVA
0 puntos
ACTITUDE PASIVA
0,25 puntos
ACTITUDE NORMAL
0,50 puntos
ACTITUDE POSITIVA
0,75 puntos
ACTITUDE ÓPTIMA
1 punto