Recuperación 1ª e 2ª avaliación. Curso 2015-16

  • Agrelo 2,7
  • Bermúdez 4,15
  • Bestilleiro 2,71
  • Couselo 2,14
  • Fernández 2,92
  • Pardo 4,71
  • Raposo 1,09
  • Tovar 1,28