PROXECTO
ACTIVIDADES PENDENTES
FASES DO PLAN PENDENTES
TRABALLO FINAL
Best_Serg_Borja
Todas
Todos
Non entregado
Jorg-Gonz
Todas
Todos
Non entregado
Wag-Man
Todas
Todos
Non entregado
Mart-Pabl
Todas
Todos
Non entregado
Dan-Kev
Todas
Todos
Non entregado
Fel-Quei
Todas
Todos
Non entregado
Couc-Liñ
Todas
Todos
Non entregado
Marc-Oter
Todas
Todos
Non entregado
Gil-Sth
Todas
Todos
Non entregado
Junc-Ron
Todas
Todos
Non entregado