8. FORMA XURÍDICA E TRÁMITES: Consultar páxinas 50-64 e 250 do libro


Forma xurídica e motivos da súa elección:

Vantaxes e inconvenientes da forma xurídica elixida:


Datos de Identificación da empresa:


Domicilio Social:

Obxecto Social:

Número de socios: Capital social: %DesembolsadoÓrganos de Administración:Trámites de Constitución: Consultar páxinas 70-75 e 260 do libro

( Explicar trámites necesarios para constituír a empresa en función da súa forma xurídica)

TRÁMITE
Modelo
ORGANISMO
Data


Trámites e calendario de posta en Marcha: Consultar páxinas 76-79 e 260 do libro

( Trámites municipais, laborais, fiscais e contables.)


TRÁMITE
Modelo
ORGANISMO
Data
(Licencia de apertura, alta na SS, licencia de obras, alta no IAE,….)--
(036,037,845,A2TA…)
(Facenda, Concello, Seguridade Social,…)A N E X O S